Učenje engleskog jezika na daljinu


,,Sa sve većom popularnošću e-učenja, palo mi je na pamet da bi ono ‘’e’’ trebalo da znači više od ,,elektronsko’’. Ako ćemo ga zvati e-učenje, zar ne bi trebalo da bude efektivno (effective), efikasno (efficient) i angažujuće (engaging)?’’ ― M David Merrill, (First Principles of Instruction)  Potrebni su vam privatni časovi engleskog…